Våra tjänster

Gräv- & Markarbeten i Sandviken med omnejd

Vi utför allt inom gräv och markarbeten i Sandvikens Kommun med omnejd.

Vi har med åren blivit lite av specialister på El/linjeentreprenader samt vatten & avloppsentreprenader. Vi åtar oss både stora och små grävarbeten.

Våra kunder är både företag & privatpersoner samt att vi har avtal med Sandvikens kommun.  

Nedan hittar ni mer info om några av våra tjänster.

Viktigt att tänka på!

När det kommer till att arbeta med husgrunder eller att förbereda en trädgård är det otroligt viktigt att man tänker på att grävarbetet utförs på ett bra och proffsigt sätt för att man inte ska riskera att få sättningar eller andra komplikationer.

Det finns många saker som i samband med grävningar kräver att man tänker efter före och inte gör något som kan orsaka betydligt större problem än vad som skulle vara fallet vid ett välstrukturerat och noggrant genomfört arbete.

Vi på Brodins Entreprenad AB vet hur man utför arbetet på ett korrekt sätt samt med hållbara och moderna produkter. Tveka inte att höra utav dig om du vill ha professionell hjälp .  

Husgrunder

Vi åtar oss schaktning i alla former, för husgrunder, garagegrunder och andra typer av byggnationer.

Det kan vara iordningställande av kuperad tomt eller bara schaktning för att lägga ut makadam inför gjutningsarbeten m.m.

Vi är även utbildade för sten- och bergspräckning i de fall där det finns berghällar eller stora stenar som är besvärande.

VA arbeten

Vi arbetar med VA-anläggningar, till exempel brunnar, dräneringar samt dag- och spillvattenledningar.

Vi har erfarenhet av både nyanläggningar som av reparationer och servicearbeten. 

Reparationer av entreprenadmaskiner

Vi utför alla förekommande reparationer samt service på entreprenadmaskiner, redskap, lantbruksmaskiner, motorer och mycket mer.

Egen maskinverkstad för skärande bearbetning samt svets- och smidesavdelning.

Avloppsarbeten

Vi utför alla typer av avloppsarbeten som behövs för ett väl fungerande avloppssystem.

Vi gräver och installerar 3-kammarbrunnar med markbädd samt avloppssystem med slutna tankar. Vilken typ av lösning som är bäst varierar beroende på markförhållanden och utrymmen.

Sten- & bergspräckning

Vi spräcker sten och berg med vibrationsfria produkter ifrån välkända Power Tools.  

Vi är utbildade för att hantera Power Tools produkter på korrekt sätt.

För mer info

Tomtplanering

När du har bestämt dig för en tomt där du vill bygga ditt hus har du säkert också tankar och förhoppningar om hur gården ska bli när huset står klart.

Det är en bra idé att planera tomten redan när du planerar huset. 

Kanske har du drömmar om att planera om tomten men vet inte hur och vad som är möjligt?

Vi kan ge dig råd och förslag på material, hjälpa dig att ta fram en skiss och naturligtvis genomföra arbetet.

Minireningsverk

Ett minireningsverk är som namnet antyder ett reningsverk i litet format. Minireningsverket grävs ner i marken och har därför en minimal visuell påverkan på din tomt.

Minireningsverk är uppbyggda på samma principer som i stora kommunala avlopp men renar mindre mängder vatten och är därför lämplig att använda för rening av avloppsvatten för fastigheter med enskilda avlopp.

Vi använder oss av minireningsverk från välkända AgustEco med Sveriges högsta reningsgrad. Vi installerar även andra fabrikat om så önskas.

Kontakta oss för mer information.

Vad behöver du hjälp med?

Kontakta oss